17/3/15

A CONCELLERÍA DE INDUSTRIA LANZA UNHA LIÑA DE AXUDA Á CREACIÓN DE EMPRESAS

. O Concello de As Pontes vai poñer en marcha un programa de axudas a novos emprendedores que incluirá achegas compatibles para aluguer de local e para a dotación e inversión neste. En total sumará ata un máximo de 3000 euros a fondo perdido, tal e como figura nunhas bases que se fixeron xa públicas e se poden consultar na web ippec.es. Logo de moitos atrancos competenciais, a concellería de Industria Promoción económica, desenvolvemento industrial, hostalaría, e Comercio, que preside Montserrat García lograba poñer en marcha este novo programa de axuda á creación de empresas incluíndoo dentro do programa As Pontes emprende. Para acceder a estas axudas tan só hai que estar en paro e censados en As Pontes e o tempo para solicitar acollerse está limitado ó 30 de setembro. O que si se debe ter en conta é que estas subvencións atinxen a todo o ano 2.015, polo que teñen carácter retroactivo para incluir calquera iniciativa que comezara no ano en curso. Anque a vixencia é do 2.015 a intención do goberno local é reeditar esta proposta e mantela nos anos vindeiros. Con esta iniciativa, dende a Concellería que preside Montsarrat García, conséguese outro obxectivo e é dinamizar o mercado de aluguer inmobiliario, onde existe unha oferta que estaba demasiado paralisada.

No hay comentarios: