6/10/13

O Concello de As Pontes reedita o programa “Itinerario de Inserción Social”.

As concellerías de Servizos Sociais e Emprego aúnan esforzos para axudar ao colectivo de persoas desfavorecidas. Por segundo ano consecutivo, o Concello de As Pontes, a instancia da Concelleria de Servizos sociais e en colaboura coa Concellería Emprego, volve poñer en marcha o programa “Itinerario de Inserción Social”, dirixido principalmente a usuari@s do Departamento de Servizos Sociais, a familias que reciben axudas sociais similares ao RISGA ou emerxencia, a parados de longa duración, a moz@, e a maiores de 45 anos. José Alén, concelleiro de Servizos Sociais de As Pontes explica que “son perfiles que presentan diferentes dificultades tanto para a implementación dos Itinerarios como para a súa posterior inserción laboral, o que supón para o equipo técnico do proxecto unha importante labor de orientación e seguimento do proceso”. O programa, que desenvolven as técnicas de Servizos Sociais e mailas orientadoras laborais do Concello ten como obxectivo a realización dun itinerario de inserción socio-laboral, individualizado e adaptado ás necesidades da persoa demandante de emprego. Así, a través deste programa realízanse entrevistas individuais da situación sociolaboral, elaborando itinerarios consensuados e personalizados de inserción das persoas en situación de risco. Igualmente, préstase unha atención personalizada ás persoas e as súas características sociolaborais e persoais, apoiando non só a persoa usuaria senon a os familiares. Elabóranse tamén contidos e desenvólvese a formación vencellada á busca activa de emprego, promovendo fórmulas de inserción que se axusten ao perfil das persoas. Unha acción que ten como finalidade que as persoas adquiran as estratexias e ferramentas axeitadas para realizar unha busca de emprego activa e planificada, a través da que poidan coñecer o mercado laboral do seu entorno e adaptarse axeitadamente ao actual ritmo empresarial. Outros obxectivos do programa son Fomentar a formación e competencias das persoas a través de cursos formativos e accións que potencien a súa competitividade no mercado laboral; promover o acceso á educación e á formación, previndo o fracaso escolar e aumentando os niveis de competencia, e finalmente este servizo que brinda o concello de As Pontes sirve de intermediación laboral co tecido empresarial. Os Concelleiros de Servizos Sociais, José Alén, e de Emprego, Ana Pena, manifestan a importancia de traballar conxuntamente co colectivo de persoas desfavorecidas a través do programa “Itinerario de Inserción Social”, porque “se busca a integración social dos colectivos máis desfavorecidos, proporcionando as ferramentas necesarias para facilitar a súa inserción e permanencia no mercado laboral. Así, a través deste programa trabállanse aspectos sociais, xurídicos, educativos, psicolóxicos, laborais e factores de empregabilidade, é dicir, a actitude e as aptitudes”. O programa Itinerario de Inserción Social desenvólvese todos os días de luns a venres, en Servizos Sociais, departamente ao que acuden tamén os martes, de nove da mañá a doce do medidía, dúas orientadoras laborais do Concello. E como complemento a este programa dende a Concellería que dirixe José Alén tamén se ofrecen programas de preparación para a obtención do título da ESO, reforzo educativo para alumnado de primaria, prevención do abandono escolar para alumnado de secundaria, colaboración coa Aula Cemit, obradoiro infantil e finalmente, obradoiro de capacitación laboral para desempregados.

No hay comentarios: