1/9/09

3º CONCURSO FOTOGRÁFICO MEDIEVAL AS PONTES 2009

3º CONCURSO FOTOGRÁFICO MEDIEVAL AS PONTES 2009 - BASES

A Asociación Rodríguez de Varcárcel Prol-Feira Medieval das Pontes, a Asociación de Informática Amigus, o Concello das Pontes e Fabián Fotografía convocan o Tercer Concurso Fotográfico Medieval das Pontes 2009. Este concurso pretende fomentar a creatividade no ámbito da Feira Medieval que se celebrará os días 12 e 13 de Setembro de 2009 en todos os seus aspectos e rexerase polas seguintes BASES:
1. CONCURSANTES E NÚMEROS DE FOTOGRAFÍAS. Poden participar no concurso calquera persoa de calquera idade e nacionalidade. Cada concursante poderá presentar tantas fotografías como desexe. As fotografías estarán relacionadas coa Feira Medieval das Pontes 2009. Os autores deberán realizar as fotografías durante os días que se celebrará dita feira. As fotografías só poderán ser presentadas polos seus propios autores.
2. TAMAÑO E IDENTIFICACIÓN. As fotografías deberán ser presentadas ou enviadas en arquivo digital ou en papel fotográfico. Farase constar con cada fotografa os seguintes datos: titulo da obra (se corresponde), nome e apelidos do autor, idade, teléfono e correo electrónico.
3. RECEPCIÓN DAS FOTOGRAFÍAS. O prazo de recepción das fotografías é ata o 30 setembro de 2009. As obras presentaranse ou remitirán a Fabián Fotografía, Avda. Ortigueira 68, 15320 As Pontes, A Coruña con teléfono 981440828 e mail: correo@fotofabian.com ou tamén poderán enviarse a info@amigus.org as fotografías permanecerán en total anonimato ata a selección final para iso outorgáseselles un número de referencia segundo a súa entrada. As fotografías enviadas serán expostas na páxina da Asociación de Informática Amigus http://www.amigus.org/
4. PREMIOS. Cada autor poderá recibir un único premio. Ningún premio quedará deserto. As obras premiadas pasarán a ser propiedade da Asociación Rodríguez de Varcárcel Pro-Feira Medieval das Pontes que poderá expoñelas públicamente. Os premios comunicaranse telefónicamente e por medios de comunicación. Tanto os fotógrafos premiados como os seleccionados para expoñer as fotografías cederán a favor da Asociación Rodríguez de Varcárcel Pro-Feira Medieval das Pontes os dereitos de reprodución e sempre se mencionará o autor con fins de promoción cultural do evento.
5. COMITÉ DE SELECCIÓN E XURADO, ENTREGA DE PREMIOS E EXPOSICIÓN. O xurado estará designado pola Asociación Rodríguez de Varcárcel Pro-Feira Medieval das Pontes. A cal, garante o anonimato do autor ata o final da selección. A entrega de premios realizarase o venres 16 outubro de 2009 no local da Asociación Rodríguez de Varcárcel Pro-Feira Medieval das Pontes ás 20,00 horas, onde se expoñerá todas as fotografías.
6. PREMIOS. Con 2 categorías: Adulto e Infantil (ata 15 anos) e 2 premios iguais por cada categoría: 1º PREMIO: CAMARA DIGITAL PANASONIC FS6 ? 2º PREMIO: MARCO DIGITAL AIRIS MF001B ? 3º PREMIO: MP4 TACTIL AIRIS MP704T
7. DEVOLUCIONES. Non se devolverán ningunha das fotografías recibidas.

A organización queda facultada para resolver calquera contingencia non prevista nas Bases. Participar no concurso implica a aceptación destas Bases.

No hay comentarios: